Vi ruster barna for livet

gjennom anerkjennelse. Barna har rett til å ha sine egne følelser, opplevelser og meninger