Nære, følelsemessige relasjoner

Barnets primærkontakt sørger for at barnets behov for nærhet, trygghet, omsorg, trivsel og individualitet sikres hver dag.