Startgropa barnehage er Miljøfyrtårn

Startgropa barnehagen vil jobbe mot en bærekraftig utvikling med fokus på miljøet, hvor målet er at barn og voksne oppnår en økt miljøbevissthet, og dermed forhåpentligvis opptrer mer miljøvennlig. Vi ønsker derfor også å prioritere miljøet i det pedagogiske arbeidet med barna, og i den daglige driften.

 

I april 2014 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller

definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no

Slik vi ser det er det mange ulike grunner for å være en miljøfyrtårnbarnehage.  Vi ønsker å lære  om hvordan vi som bedrift og som enkeltpersoner kan leve mest mulig miljøvennlig, og ta best mulig vare på jorda vår. Vi ønsker at barna som går i Startgropa barnehage skal vokse opp med en bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på miljøet, og at de skal ha gode rollemodeller i de voksne de har rundt seg. Det er barna som skal forvalte jordas ressurser videre, og det viktigste arbeidet, etter vår mening, starter altså i barnehagen. Det å bli en miljøfyrtårnsertifisert barnehage innebærer ulike tiltak driftsmessig, men også pedagogisk. Vårt miljøarbeid skal inn i årsplanen som et pedagogisk satsningsområde og kommer til å bli en viktig del av barnas hverdag i barnehagen. Vi skal jobbe aktivt med egne holdninger og med å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi kommer til å ha fokus på energiforbruk, avfallsmengder, kildesortering og resirkulering. Naturglede er også et viktig ledd i det å bli mer miljøbevisst. Det vi er glade i , vil vi ta vare på. Startgropabarn har allerede mange og gode erfaringer med å ferdes i skogen, og det skal vi fortsette med.

 

For å oppfylle sertifiseringskravene måtte vi blant annet:

 • Følge de forskrifter som gjelder innenfor Miljørettet helsevern
 • Gå på ukentlige turer
 • Jobbe med kildesortering
 • Velge varer og tjenester som gir så lav miljøbelastning som mulig, og som har anerkjent   miljømerke.
 • Velge lavt støyende, naturvennlige og energisparende maskiner og utstyr til barnehagen
 • Registrere energiforbruket og avfallsmengden

 Eksempler på ting vi gjennomfører:

 •  Kildesorterer søppel sammen med barna
 •  Vektlegger turer og uteaktiviteter i nærområdet
 •  Kjøper leker og utstyr av god kvalitet
 •  Kjøper økologiske matvarer
 •  Bruker miljømerkede produkter

 

 Hjelp fra foreldre og andre som besøker oss for å få gjennomført:

 •  Ta av utesko i barnehagen
 •  Ikke la bilen stå og gå på tomgang utenfor barnehagen
 •  Vi oppfordrer alle barn og ansatte til å bruke matboks i barnehagen