Årsplan 2017-2018

Virksomhetsplanen, årsplanene og progresjonsplanen må sees i sammenheng. De gir informasjon om hvordan vi arbeider med de overordnede målene i "Barnehageloven" og "Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver" i praksis. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem.

Årsplanen er felles for alle avdelingene og  inneholder alle krav til en årsplan. Den kan derfor kan stå alene. Virksomhetsplanen er fordypet lesning for de spesielt interesserte.

Årsplanen kan lastes ned og leses her