Tilvenningsrutine

Vi anser tilvenningen som utrolig viktig, og ønsker derfor å gjøre den gradvis og så trygg som mulig for barnet. Gjennom dere som foreldre kan vi også lettere og fortere bli kjent med barnet ved å høre hvordan dere opplever barnet, hva det liker, hvordan dere gjør ting, osv.

Tilvenningen strekker seg over minimum 10 dager for småbarna og 5 dager for de over tre år. Utover dette tas det hensyn til hvert enkelt barns behov. Ønsker dere en lengre tilvenning er dere hjertelig velkommen til å være her så lenge dere ønsker. Ved lenger tilvenningsperiode avtales det med pedagogisk leder om hvordan den skal gjennomføres.

Vi oppfordrer foreldre, som har muligheten til det, til å la barna ha litt kortere dager i begynnelsen etter tilvenningen. Det er viktig at dere ikke planlegger fridager i forbindelse med tilvenningen og dagene rett etter, da dette ofte vil være med å påvirke barnets behov for å ha dere foreldre tilstede i en ny runde.

Småbarna 1-2 år

Dag 1:  kl. 08.30 – 10.30 

 

2 timer er nok den første dagen. Det er utrolig mange nye inntrykk og selv om det ikke alltid er synbart krever det mye av barnet. Foreldre er tilstede hele tiden.

Dag 2: kl. 08.30 – 11.30

 

Barnet spiser sammen med oss, men går før sovetid. Foreldre er tilstede hele tiden.

Dag 3: kl. 08.30 – 11.30

 

Barnet spiser sammen med oss, men går før sovetid. Foreldre er tilstede hele tiden

Dag 4: kl. 08.30 – 14.00

 

Barnet sover i barnehagen for første gang. Foreldre er fortsatt tilstede hele tiden, men kanskje litt i bakgrunnen, hvis mulig.

Dag 5: kl. 08.30 – 14.00

 

Denne dagen går foreldrene litt til og fra, som oftest en times tid før sangstund og lunsj. Dette vurderes ut fra hvert enkelt barn. Barnet sover i barnehagen, og her er det viktig at en av dere er til stede når barnet legges og våkner.

Dag 6 – 8: kl. 08.30 – 14.30      

 

Barnet er alene i barnehagen, men har kortere dager.

Dag 9 – 10: kl. 08.30 – 15.15      

 

Barnet er alene i barnehagen, men har kortere dager.

For de av småbarna som til vanlig sover på formiddagen, kan det avtales andre tidspunkt, men antall dager og timer blir det samme.

 

Store barn 3-5 år

Dag 1:  kl. 08.30 – 11.00 

 

2,5 timer er nok den første dagen. Det er utrolig mange nye inntrykk og selv om det ikke alltid er synbart krever det mye av barnet. Foreldre er tilstede hele tiden.

Dag 2: kl. 08.30 – 13.30

 

Barnet og foreldre spiser sammen med oss. Foreldre er tilstede ved behov, men det er ofte lurt å trekke seg tilbake en time eller to på formiddagen før måltidet for å se hvordan det går.

Dag 3: kl. 08.30 – 14.00

 

Denne dagen avhenger det helt av barnets trygghet hvorvidt foreldre skal være tilstede eller ikke. Dette avtales med pedagogisk leder.

Dag 4 og 5: kl. 08.30 – 15.15

 

Barnet er alene i barnehagen, hvis klar for det, men har kortere dag.