Barnehageårskalender

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette barnehageåret.   

 

 

DATO

 

INNHOLD

Juli

 31.

Barnehagen åpner etter ferien

August

 

07. – 28.

31.

Oppstart og tilvenning for nye barn

Planleggingsdag med ekstern Marit Egeberg. Barnehagen er stengt.

September

 

 

 

01. 

 

27.

28.

Planleggingsdag med ekstern Marit Egeberg. Barnehagen er stengt

Oppstartsamtaler  med foreldre til nye barn (3-4 uker etter oppstart)

Familiemiddag – Høstsuppe i Blåbærstien kl. 15.15 – 16.15

Familiemiddag – Høstsuppe i Munkefaret kl. 15.15 – 16.15

Oktober

 

05. – 06.

 

23.

24.

Høstferie langhelg. Barnehagen er stengt.

Foreldresamtaler

Foreldremøte i Blåbærstien 18.30 – 21.00 

Foreldremøte i Munkefaret 18.30 – 21.00 

November

 

 

06.

08.

Foreldresamtaler

Foreldremøte – barnesyn, tilknytning og anerkjennelse kl. 18.30 – 21.00

Lanternefest kl. 18.00 – 19.00 for barn, ansatte og familier

Desember

 

 

04.

13.

22.

23. – 31.

Planleggingsdag – Konfliktforståelse/-håndtering. Barnehagen er stengt.

Luciafeiring kl. 08.00 for barn, ansatte og familier

Nissefest for barn og ansatte

Juleferie

Januar

 

 

 

10.

11.

22.

25.

Familiemiddag – Perlen kl. 15.15 – 16.15

Familiemiddag – Blåbærstien kl. 15.15 – 16.15 AVLYST

Planleggingsdag – pedagogisk ledelse. Barnehagen er stengt.

Familiemiddag – Stjernen kl. 15.15 – 16.15

Februar

 

16.

19. – 23.

Karneval for barn og ansatte

Vinterferie

Mars

 

 

 

 

 

12.

 

21. – 22.  

23.

   26. –

Kommunal fagdag. Barnehagen er stengt.

Foreldresamtaler

Lage påskeharerede i skogen

Gul påskelunsj for barn og ansatte

Påskeferie

April

 

 

 

 

 

 

02.

04. – 05.

 

13.

18.

19.

26.

27.

Påskeferie

Skogstur til påskeharerede 

Foreldresamtaler

Startgropas Ruskenaksjon – vi plukker søppel i nærområdet og kildesorterer

Familiemiddag – Fisk i form på Perlen kl. 15.15 – 16.15

Familiemiddag – Fisk i form i Blåbærstien kl. 15.15 – 16.15

Førskolebarna besøker utebasen til SFO kl. 14.00 – 15.30 

Førskolebarna besøker SFO inne og på lekeplass 13.15 – 14.30

Mai

 

03. 

03.

 

10. – 11.

29.

Førskolebesøk på skolen. Foreldre følger. Barnehagen henter

Familiemiddag – Fisk i form på Stjernen kl. 15.15 – 16.15

Foreldresamtaler

Kr. Himmelfart langhelg. Fredag 10. Stengt.

1. klassingene besøker sin avdeling og førskolegruppa kl. 14.00 – 16.00

Juni

 

 

01.

20.

21. 

Startgropamarsjen – tilpasset årsklassene

Sommerfest i Blåbærstien kl. 15.15 – 17.30

Sommerfest i Munkefaret kl. 15.15 – 17.30

Juli

02. – 27.

Sommerferiestengt i uke 27 – 30