Barnehageårskalender

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette barnehageåret.   

 

 

DATO

 

INNHOLD

Juli

 31.

Barnehagen åpner etter ferien

August

 

07. – 28.

31.

Oppstart og tilvenning for nye barn

Planleggingsdag med ekstern Marit Egeberg. Barnehagen er stengt.

September

 

 

 

01. 

 

27.

28.

Planleggingsdag med ekstern Marit Egeberg. Barnehagen er stengt

Oppstartsamtaler  med foreldre til nye barn (3-4 uker etter oppstart)

Familiemiddag – Høstsuppe i Blåbærstien kl. 15.15 – 16.15

Familiemiddag – Høstsuppe i Munkefaret kl. 15.15 – 16.15

Oktober

 

05. – 06.

 

23.

24.

Høstferie langhelg. Barnehagen er stengt.

Foreldresamtaler

Foreldremøte i Blåbærstien 18.30 – 21.00 

Foreldremøte i Munkefaret 18.30 – 21.00 

November

 

 

06.

08.

Foreldresamtaler

Foreldremøte – barnesyn, tilknytning og anerkjennelse kl. 18.30 – 21.00

Lanternefest kl. 18.00 – 19.00 for barn, ansatte og familier

Desember

 

 

04.

13.

22.

23. – 31.

Planleggingsdag – Konfliktforståelse/-håndtering. Barnehagen er stengt.

Luciafeiring kl. 08.00 for barn, ansatte og familier

Nissefest for barn og ansatte

Juleferie

Januar

 

 

 

Uke 3 – 7

10.

11.

15.

25.

Skiforeningens skiskole en gang i uka for årsklassene 2012 og 2013

Familiemiddag – Perlen kl. 15.15 – 16.15

Familiemiddag – Blåbærstien kl. 15.15 – 16.15

Planleggingsdag – Gruppeprosesser. Barnehagen er stengt.

Familiemiddag – Stjernen kl. 15.15 – 16.15

Februar

 

16.

19. – 23.

Karneval for barn og ansatte

Vinterferie

Mars

 

 

 

 

 

07.

12.

 

21. – 22.  

23.

   26. –

Foreldremøte - konfliktforståelse og konflikthåndtering kl. 18.30 – 21.00

Kommunal fagdag. Barnehagen er stengt.

Foreldresamtaler

Lage påskeharerede i skogen

Gul påskelunsj for barn og ansatte

Påskeferie

April

 

 

 

 

 

 

02.

04. – 05.

 

18.

19.

26.

27.

Påskeferie

Skogstur til påskeharerede. Grilling av pølser for 3+ barna.

Foreldresamtaler

Familiemiddag – Fisk i form på Perlen kl. 15.15 – 16.15

Familiemiddag – Fisk i form i Blåbærstien kl. 15.15 – 16.15

Familiemiddag – Fisk i form på Stjernen kl. 15.15 – 16.15

Startgropas Ruskenaksjon – vi plukker søppel i nærområdet og kildesorterer

Mai

 

 

10. – 11.

Foreldresamtaler

Kr. Himmelfart langhelg. Fredag 10. Stengt.

Juni

 

 

01.

20.

21. 

Startgropamarsjen – tilpasset årsklassene

Sommerfest i Blåbærstien kl. 15.15 – 17.30

Sommerfest i Munkefaret kl. 15.15 – 17.30

Juli

02. – 27.

Sommerferiestengt i uke 27 – 30