Inspirasjonskilder

Startgropa barnehage er sterkt inspirert av Experimentalinstitutionen i København og det tidligere Kemplerinstituttet i Danmark, med dets fantastiske og godt innarbeidede syn på barn, relasjoner og familieliv.

Ønsker du å gå mer i dybden i verdigrunnlaget vårt og vår pedagogiske plattform anbefales bl.a. følgende bøker:

"Godt for børn - anerkendende relationer i praxis" av Nils Elkjær Krog og Lotte Secher
Boka er det nyeste tilskuddet til våre inspirasjonskilder. Den gir inspirasjon til oss som arbeider med barn ut fra begreper som anerkjennelse, omsorg og likeverdighet. 
Boka har en praktisk tilgang til emnet anerkjennende relasjoner og er fylt med eksempler på relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. I tillegg formidles teoretisk viten om anerkjennende relasjoner og deres kolossale betydning for barns selvdannelse, og det gis forslag til hvordan teori kan omsettes til virkelighet.

Hele personalgruppa leser boka og sideløpene fordyper vi oss sammen om det vi leser. 

”Ditt kompetente barn” av Jesper Juul
Beskriver verdigrunnlaget og barnesynet vårt grundigere, har mange gode og relevante eksempler og er et godt grunnlag for refleksjon og diskusjon.

”Forstå mig dog” av Lene Lind
Denne boka er utgangspunktet til Startgropa barnehage, og beskriver grundig den pedagogiske praksisen vi jobber mot, med mange gode eksempler.

”Fra lydighet til ansvarlighet” av Helle Jensen og Jesper Juul
Boka setter søkelyset på de profesjonelle voksen-barnrelasjonene i barnehager og skole, og viktigheten av at vi voksne, som jobber med barn, utvikler vår pedagogiske relasjonskompetanse.
Bokas definisjon på pedagogisk relasjonskompetanse er: Den voksnes evne til å ”se” det enkelte barn på dets egne premisser og avstemme sin egen adferd heretter uten dermed å legge fra seg lederskapet, samt evnen til å være autentisk i kontakten. Og som den voksnes evne og vilje til å påta seg det fulle ansvar for relasjonens kvalitet.