Åpningstider

Åpningstider
Våre åpningstider er: Mandag til fredag kl. 07.30-17.00

Barnehagen har stengt torsdag og fredag i skolens høstferie, i jula fra 23. – 31. desember, skolens vinterferie, påskeuka og inneklemt fredag i forbindelse med Kr. Himmelfart og de første fire ukene i juli.

Barnehagen plikter i henhold til tariffavtale å avholde minimum 5 planleggingsdager pr barnehageår. Planleggingsdagene varsles i god tid og senest en måned før.

Åpningstidene våre med hensyn til feriestengning er ikke så gunstige for travle foreldre i forhold til mange andre barnehager. Vi har bevisst valgt å ha hyppigere og lengre perioder med feriestengning. 

Å arbeide ut fra et anerkjennende perspektiv krever mye av barnehagens personalgruppe. De færreste av oss har erfaring med anerkjennende relasjoner fra tidligere og den pedagogiske praksisen vår krever at vi hver især utvikler oss fagpersonlig samtidig som vi sammen jobber med å høyne barnehagens faglighet. Dette krever samarbeidsmøter, avdelingsmøter, fagmøter, veiledning og kursing, noe som er en langt høyere møtehyppighet enn de fleste andre steder. Mange av disse møtene har vi ikke mulighet til å ha på dagtid og vi har derfor satt av hver tirsdag kveld til 2-3 timers møtevirksomhet. Dette skaper en roligere hverdag for alle ettersom vi ikke har det konstante stresset med å nå ting før vi må løpe til møter eller passe barn for de som skal ha møter. Overtiden tas ut i avspasering og istedenfor at personalet tar ut avspasering og ferie utover hele året har vi valgt å samle det til skolens ferier. Dette gjør at alle er på jobb med mindre det er sykdom, noe som gir en bedre forutsigbarhet og kontinuitet. Alle avspaserte timer er jobbet inn, det vil si ingen får ekstra fri med lønn.