Personalnormering

Personalnormeringen er med dagens barnegrupper 11 stillinger. 

100 % daglig leder

4 x 100 % pedagogisk leder 

6 x 100 % pedagogisk medarbeider 

Renhold er satt bort til eksternt firma.

Personalnormeringen endrer seg ved endringer i barnegruppas størrelse og alderssammensetning. I perioder har vi forsterket pedagogisk bemanning eller annen støtteressurs.