Barnegruppens størrelse

Barnehagen har plass til 44-48 barn i alderen 1-6 år, alt etter barnegruppenes alderssammensetning.  

Avdelingen Blåbærstien holder gradvis på å bli gjort om fra en småbarnsavdeling med 14 småbarn til en avdeling med 18 barn i alderen 1-6 år

Avdeling Perlen er en liten småbarnsavdeling med 6-7 småbarn 

Avdeling Stjernen har 23-24 barn i alderen 3-6 år. 

Barnegruppenes aldersammensetning og størrelse vil avhenge av søkergruppen Startgropa har ved det samordnede hovedopptaket. Barnehagen må derfor alltid være fleksibel og innstilt på å tilpasse tilbudet utfra etterspørsel.