Mål for personalarbeidet

  • Personalets individuelle behov, trivsel og utvikling er utgangspunktet for alle valg, avgjørelser og aktiviteter i samarbeidet personalet i mellom.

Personalet har et godt arbeidsmiljø, som innebærer trygghet og tillit, respekt og likeverd, åpenhet og forutsigbarhet.

Personalet har fora for fagpersonlig utvikling.

Personalet gir hverandre respons og kollegaveiledning.

Personalet har et avklart forhold til egen og andres roller i barnehagen.

Personalet har en åpen kommunikasjon om faglige spørsmål og om personlige forhold i den grad det har relevans for arbeidet med barn og foreldre.

Personalet utvikler selvforståelse og selvtillit i møtet med barn, foreldre og andre samarbeidspartnere.