Mål for foreldresamarbeidet

  • Foreldresamarbeidet tar utgangspunkt i foreldrenes individuelle behov og trivsel.

Samarbeidet er preget av åpenhet, tillit og respekt.

Foreldrene skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen.

Samarbeidet bygger på foreldrenes situasjon og behov for veiledning, samt den kompetansen de har, ikke på den kompetansen personalet måtte ønske at foreldrene hadde.