Visjon

Vår visjon er den gode barndom, hvor barna kan være seg selv og samtidig oppleve trygghet og frihet sammen med andre.

Barndommen har en verdi i seg selv, hvor barna møtes med anerkjennelse, som individer med følelser, tanker og meninger, som fullverdige mennesker i det livet de lever som barn. De møtes som medmennesker, og ikke ut fra et mangelperspektiv som fokuserer på hva de engang skal bli.

 
Når barn utsettes for en ambisiøs 
og prosjektlignende oppdragelse, 
er det omtrent som å dra i gresset 
eller trekke blomstene opp av jorda 
for å få dem til å vokse.

Da skjer det motsatte av det vi ønsker. 
Plantenes røtter blir svakere, og de mister 
gradvis evnen til å suge opp næring fra omgivelsene.

- Jesper Juul -