SEG SELV - SAMMEN

I Startgropa skal barn og voksne få være seg selv og samtidig oppleve trygghet og frihet i samvær med andre.