Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Startgropa barnehage er Miljøfyrtårn

Startgropa barnehagen vil jobbe mot en bærekraftig utvikling med fokus på miljøet, hvor målet er at barn og voksne oppnår en økt miljøbevissthet, og dermed forhåpentligvis opptrer mer miljøvennlig. Vi ønsker derfor også å prioritere miljøet i det pedagogiske arbeidet med barna, og i den daglige driften.